Klientský portál Kraje Vysočina
Pro přístup do klientského portálu je nutné se přihlásit a tím prokázat svou totožnost. Přihlásit se můžete pomocí libovolného prostředku Identity občana (např. Mobilním klíčem eGovernmentu nebo bankovní identitou) nebo datovou schránkou.